سالهاست که بی تو مرده ام... - پنجشنبه 24 تیر 1395 - 11:23
ناشکری بخاطر درد و غم و تنهایی - پنجشنبه 24 تیر 1395 - 11:02
تنهایی همان پاییز است... - چهارشنبه 23 تیر 1395 - 1:01
یک نگاه خسته... - چهارشنبه 23 تیر 1395 - 12:50
صبر کن... نرو - سه شنبه 22 تیر 1395 - 12:44
اغوشت زندگی من است - سه شنبه 22 تیر 1395 - 12:29
من و باران و دلتنگی - دوشنبه 21 تیر 1395 - 4:01
بارها عاشق تو می شوم - یکشنبه 20 تیر 1395 - 12:42
دل یخ زده من - یکشنبه 20 تیر 1395 - 12:26
چشم های تو - شنبه 19 تیر 1395 - 3:47
به من یاد بده - شنبه 19 تیر 1395 - 12:47
تو ارزش فکر کردن داری - یکشنبه 17 خرداد 1394 - 9:13
نقاب خندان چهره من - یکشنبه 17 خرداد 1394 - 9:11
دیوار اتاق پناهگاه همیشگی من - یکشنبه 17 خرداد 1394 - 9:07
با من قرار بگذار - سه شنبه 23 دی 1393 - 9:02
قصه ی رسیدن من و تو - سه شنبه 23 دی 1393 - 8:59
قبرستان احساسات من - سه شنبه 23 دی 1393 - 8:55
آرامش از دست رفته تنهایی هایم ... - سه شنبه 09 دی 1393 - 9:46
امید به زندگی فقط به خاطر تو - سه شنبه 09 دی 1393 - 9:43
ترس از بی تو زیستن ... - سه شنبه 09 دی 1393 - 9:41
مجازی عاشق شده ام - شنبه 29 آذر 1393 - 10:07
عشق به تاریخ پیوسته ... - شنبه 29 آذر 1393 - 10:05
عشق به تو را از دیگران مخفی میکنم - شنبه 29 آذر 1393 - 10:01
تنهایی هوش و حواس را می رباید - جمعه 30 آبان 1393 - 11:18
بیا خوبی کنیم، عمر زود گذر است - جمعه 30 آبان 1393 - 11:12
در راه عشق زود پیر شدم - جمعه 30 آبان 1393 - 11:10
از خدا خواستم برای عشق مان تلاش کند - پنجشنبه 22 آبان 1393 - 10:25
شب با من عاشق چه کردی؟ - پنجشنبه 22 آبان 1393 - 10:19
جان سپاری در راه خیانت عشق - پنجشنبه 22 آبان 1393 - 10:15
عشق حقیقی یعنی خدا - شنبه 29 شهریور 1393 - 10:46
انسان به هر چه بنگرد آن می شود - شنبه 29 شهریور 1393 - 10:44
هیچ کسی همدم من نیست - شنبه 29 شهریور 1393 - 10:42
رویایت در خواب هم دنبال من است - یکشنبه 16 شهریور 1393 - 12:58
تنهایی هیچ وقت تمام نمی شود - یکشنبه 16 شهریور 1393 - 12:57
باید بد باشی تا دوستت بدارند - یکشنبه 16 شهریور 1393 - 12:55
به فکر خیانت و زرنگی در عشق مباش - شنبه 08 شهریور 1393 - 11:33
تک پرنده ی عاشق - شنبه 08 شهریور 1393 - 11:32
دوری از عشق چه سوزان است - شنبه 08 شهریور 1393 - 11:30
دو قلب برای عاشق شدن لازم است - پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 11:53
تو همچنان زیبا مانده ای - پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 11:51
از هر نظر تنها شدم - پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 11:49
رفتن به مزار خون آلود عشق (پست ثابت) - دوشنبه 20 مرداد 1393 - 10:36
فهمیدن میزان عشق تو در زیر باران - دوشنبه 20 مرداد 1393 - 10:34
ماندن در آه و حسرت در چرخش و نفس کشیدن - دوشنبه 20 مرداد 1393 - 10:32
خدا فقط یدونه قلب به ما داده ... - دوشنبه 06 مرداد 1393 - 12:32
خسته شدم از این ... - دوشنبه 06 مرداد 1393 - 12:29
چند نوع دوست داشتن داریم .... - دوشنبه 06 مرداد 1393 - 12:25
برای کسی باش که برای تو باشد ... - چهارشنبه 01 مرداد 1393 - 12:09
حکیمانه ترین سخن ... - چهارشنبه 01 مرداد 1393 - 12:05
زندگی در کنار خاطره هایت ... - چهارشنبه 01 مرداد 1393 - 12:03